Завод за израду новчаница и кованог новца – Топчидер – штампарија по угледу на Европу

jub_zin

Од оснивања Банка је послове штампања и ковања новчаница обављала у иностранству. Осим прве новчанице, која је израђена уз помоћ Народне банке Белгије, Народна банка Краљевине Србије започела је сарадњу с Банком Француске, која је трајала све до израде новчаница у сопственој режији. Тек се у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца јављају идеје о изградњи сопствене штампарије, пре свега као вид државне и финансијске независности.

Одлука о почетку изградње Завода за израду новчаница донета је на Савету гувернера 1925. године, у време гувернера Ђорђа Вајферта.

Марта 1927. године Банци је одлуком Министарског савета уступљено у закуп земљиште на Топчидеру, а изградња Завода је започела септембра 1927. године. На предлог Банке Француске, за главног архитекту изабран је Јосиф Најман. У рекордном року, до краја октобра 1929. године, зграда је завршена и Завод за израду новчаница Краљевине Југославије отпочео је с радом децембра исте године. С обзиром на то да је Завод представљао у оквиру Банке специфичну установу која се бавила посебним послом који до тада није био регулисан одређеним правилима и процедурама, крајем 1930. године донета је уредба у којој су подробно описане све фазе у организацији посла. Импозантно здање Завода служило је не само за штампање домаће валуте већ и као репрезентативни објекат у који су довођени многи домаћи и страни званичници, као и бројне делегације.

Погон за ковање новца, као део Завода, саграђен је током 1937. године, а производња кованог новца почела је 1938. године.

Данас, праћењем најсавременијих технолошких достигнућа, поред производње новчаница и кованог новца које издаје Народна банка Србије, Завод израђује и новчанице и ковани новац за стране државе, јавне исправе, вредносне и заштићене папире, банкарске и друге картице и друге производе највишег квалитета с најсавременијим видовима заштите и сигурности процеса у свим фазама.

Производња у Заводу никад није престала – чак ни током Другог светског рата, нити у време НАТО бомбардовања.