Стабилан рад платног система, раст броја плаћања и употребе мобилног и електронског банкарства

jub_ps

Стабилан рад платног система, раст броја плаћања и употребе мобилног и електронског банкарства. Народна банка Србије води рачуна, прати и промовише сигуран и стабилан рад шест платних система. Својим активностима обезбедили смо поузданост рада свих платних система, као и сигурност и ефикасност извршавања платних трансакција у тим системима. У платним системима чији је оператор Народна банка Србије, у 2023. години реализовано је преко 386 милиона плаћања, што представља раст од 76% у односу на укупан број трансакција који је извршен у платним системима 2013. године. Постоји изражен раст плаћања употребом мобилног и интернет банкарства и по броју корисника и по броју трансакција.

У време мандата гувернера Јоргованке Табаковић Народна банка Србије је постала лидер у иновативним решењима у области плаћања. Народна банка Србије се показала као институција која међу првима уводи иновативна решења у области плаћања.

Увели смо савремен правни оквир за платне услуге који подстиче иновације и који је у равни с најбољом европском и светском праксом. Међу првима у свету развили смо систем за инстант плаћања Народне банке Србије – IPS НБС систем, чиме смо грађанима и привреди омогућили да плаћају било где и било када, уз пренос новца на рачун примаоца у свега неколико секунди.

  • Грађанима и привреди обезбедили смо изузетно једноставан модел плаћања рачуна за месечне обавезе скенирањем IPS QR кода (без укуцавања података) апликацијама мобилног банкарства, на рачунима које издају пружаоци комуналних и других услуга.
  • Омогућили смо да се инстант плаћања на продајним местима обављају путем различитих метода (IPS pokaži и IPS skeniraj).
  • Трговцима смо обезбедили могућност да на својим продајним местима имају нов, савремен начин безготовинског плаћања који им обезбеђује располагање новчаним средствима у неколико секунди и по нижим трговачким накнадама захваљујући ценовној политици Народне банке Србије, као и самосталну припрему решења која одговарају њиховим потребама.
  • Грађанима смо обезбедили могућност да једноставно, путем апликација за мобилно банкарство, извршавају инстант плаћања уношењем само броја мобилног телефона регистрованог примаоца плаћања или одабиром из именика, без потребе да памте шаблоне, записују или уносе број рачуна примаоца плаћања.

Борбом за национални картични систем остварене су бројне користи за грађане. Ради обезбеђивања финансијске стабилности у погледу независности свог платног система, смањења трошкова и модернизације домаће платне картице, стратешки смо радили на развоју националног картичног система – DinaCard.

  • Увођењем бројних нових сервиса као конкуренцију скупим иностраним брендoвима промет Дина картицама расте, чиме смо просечно наплаћену трговачку накнаду преполовили – са 2,10% на 1,05%. Само на основу тога, и само за период од четири године (2019–2023) остварене су уштеде у систему трговине од 300 милиона евра, а то је уједно и трошак који би кроз цене робе и услуга био пренет на купце.
  • Плаћање на рате дебитном Дина картицом јесте одлична замена за плаћање чековима на одложено, и то плаћање дебитном, а не кредитном платном картицом.
  • Подизање готовине уз куповину – у сарадњи с банкама и одређеним трговцима активирали смо услугу подизања готовине уз куповину, код које сви корисници Дина картица могу без накнаде да подигну до 5.000 динара готовине, што је посебно важно за мање развијена подручја где мрежа банкомата није развијена као, на пример, у великим градовима.

Сет мера ради заштите стандарда грађана и транспарентности накнада – пакет платног рачуна са основним услугама.


* У тренутку израде брошуре коришћени су последњи расположиви подаци.