Публикације о Банци

Народна банка: 1884-1934
издавач: Топчидер - Завод за израду новчаница, 1934. године

Народна банка: 1884-1941
аутор: Верољуб Дугалић
издавач: Југословенски преглед, Београд, 1999. године

Сто година од почетка рада Народне банке у Београду и од пуштања у оптицај прве српске новчанице
аутор: Јован Хаџи-Пешић
издавач: Народни музеј, Београд, 1985. године

Народна банка Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1884-1924 (упоредни наслов на француском језику)
аутор: Љубомир Ст. Косиер
Загреб, 1924. године

110 (сто десет) година Народне банке 1884-1994: оснивање и почетак рада Привилеговане Народне банке Краљевине Србије
аутор: Бојан Радовановић
издавач: Народна банка, Београд, 1994. године

Сто година Народне банке Србије: поводом обележавања годишњице оснивања и почетка рада
издавач: Народни музеј, Београд, 1984. године

Привилегована Народна банка Краљевине Србије: 1884-1909
издавач: Ст. Љуб. М. Давидовић, Београд, 1909. године