Замена оптицајних новчаница за потребе колекционара

Замена оптицајних новчаница за оптицајне новчанице и ковани новац који нису коришћени (који су нови) обавља се у Седишту Народне банке Србије, а накнада коју грађани плаћају за ову врсту услуге износи 10% номиналне вредности новчаница које су предмет замене, а за ковани новац 2 динара по једном комаду кованог новца.