Нумизматички новац и комерцијална паковања оптицајног кованог новца

Народна банка је од 1968. године, када је започела издавање нумизматичког новца, до данас издала 24 емисије нумизматичког новца.

Нумизматички новац издаје се поводом историјског, научног, културног, спортског или хуманитарног догађаја, који је од значаја за државу или има међународни карактер.

Нумизматички новац

Сребрни ковани новац

Комерцијална паковања оптицајног кованог новца

Цена једног комплета износи 300,00 динара.

Цена једног комплета износи 300,00 динара.

Цена једног комплета износи 600,00 динара.

Цена једног комплета износи 1.100,00 динара.

Цена једног комплета износи 300,00 динара.

Цена једног комплета износи 300,00 динара.

Цена једног комплета износи 720,00 динара.

Комерцијална паковања оптицајног кованог новца за 2021. годину

Цена једног комплета износи 1.100,00 динара.

Комерцијална паковања оптицајног кованог новца за 2020. годину

Цена једног комплета износи 1.100,00 динара.