Поставите питање Народној банци Србије

Овај канал комуникације намењен је искључиво непосредном информисању грађана. Питања у вези са заштитом корисника услуга које пружају институције чији рад нaдзире Народна банка Србије (банкa, друштвo за осигурање, давалац финансијског лизинга, друштво за управљање добровољним пензијским фондом, пружалац платних услуга или издавалац електронског новца), као и у вези с другим областима из надлежности НБС можете поставити искључиво путем овог формулара.

На питања постављена овим путем одговор ће бити упућен на назначену имејл адресу.

Народна банка Србије ће размотрити ваше питање и у најкраћем року вам доставити одговор, осим ако сте поставили питање непримереног садржаја или се нисте идентификовали.

Притужбу, односно приговор на рад финансијске институције подносите овде.

Сва поља означена са * су обавезна.
 

Напомена:

Подношењем питања путем овог формулара дајете пристанак на обраду ваших података о личности које сте у њему навели и, под пуном одговорношћу, потврђујете да су сви подаци које сте навели истинити, потпуни и у оквирима ваших сазнања, те да нисте затајили било коју информацију која би могла утицати на одговор Народне банке Србије.

Народна банка Србије задржава право да одговор ускрати лицу које се лажно представља, односно лицу за које се установи да на други начин злоупотребљава овај канал комуникације.

Податке о личности које нам достављате путем овог формулара Народна банка Србије користи превасходно ради успостављања комуникације с вама, односно ради адекватне припреме и достављања одговора на питање које сте поставили, и то у складу с прописима којима се уређује заштита података о личности.