Кредитни рејтинг Републике Србије за дугорочно задуживање

Република Србија сарађује са рејтинг агенцијама S&P,  Fitch и Moody’s које оцењују њен кредитни рејтинг за дугорочно и краткорочно задуживање, у страној и домаћој валути. У следећој табели приказани су актуелни кредитни рејтинзи за дугорочно задуживање, у страној валути Републике Србије код наведених агенција.

  Рејтинг Датум Активност
Standard and Poor’s ББ+ / стабилни изгледи 06. 10. 2023. потврђен рејтинг
Fitch Ratings ББ+ / стабилни изгледи 09. 02. 2024. потврђен рејтинг
Moody’s Investors Service Ба2 / стабилни изгледи 08. 09. 2023. потврђен рејтинг

Извор: Standard and Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service

 • Датум Рејтинг Активност
  06. 10. 2023. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  10. 04. 2023. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  09. 12. 2022. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  10. 06. 2022. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  10. 12. 2021. ББ+ / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  11. 06. 2021. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  14. 12. 2020.
  ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  01. 05. 2020. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  13. 12. 2019. ББ+ / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  15. 06. 2019. ББ / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  14. 12. 2018. ББ / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  15. 06. 2018. ББ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  15. 12. 2017. ББ / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  16. 06. 2017. ББ- / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  16. 12. 2016. ББ- / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  01. 07. 2016. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  15. 01. 2016. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  17. 07. 2015. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  16. 01. 2015. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  11. 04. 2014. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  25. 10. 2013. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  28. 03. 2013. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  07. 08. 2012. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  16. 03. 2012. ББ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  16. 03. 2011. ББ / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  01. 12. 2009. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  31. 07. 2009. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  19. 12. 2008. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  11. 03. 2008. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  10. 07. 2007. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  25. 04. 2007. ББ- / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  28. 02. 2006. ББ- / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  18. 07. 2005. ББ- / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  08. 04. 2005. Б+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  01. 11. 2004. Б+ / стабилни изгледи додељен рејтинг
  Саопштење

  Извор: Standard and Poor’s

 • Датум Рејтинг Активност
  09. 02. 2024. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  11. 08. 2023. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  17. 02. 2023. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  19. 08. 2022. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  25. 02. 2022. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  03. 09. 2021. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  19. 03. 2021. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  25. 09. 2020. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  27. 03. 2020. ББ+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  27. 09. 2019. ББ+ / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  03. 05. 2019. ББ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  09. 11. 2018. ББ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  15. 06. 2018. ББ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  15. 12. 2017. ББ / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  16. 06. 2017. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  16. 12. 2016. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  17. 06. 2016. ББ- / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  18. 12. 2015. Б+ / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  03. 07. 2015. Б+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  09. 01. 2015. Б+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  11. 07. 2014. Б+ / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  17. 01. 2014. Б+ / стабилни изгледи снижен рејтинг
  Саопштење
  26. 07. 2013. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  16. 08. 2012. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  09. 11. 2011. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  11. 11. 2010. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  28. 10. 2009. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  23. 12. 2008. ББ- / негативни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  02. 08. 2007. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  25. 04. 2006. ББ- / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  19. 05. 2005. ББ- / стабилни изгледи додељен рејтинг
  Саопштење

  Извор: Fitch Ratings

   

 • Датум Рејтинг Активност
  08. 09. 2023. Бa2 / стабилни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  12. 03. 2021. Бa2 / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  02. 09. 2020. Бa3 / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  06. 09. 2019. Бa3 / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  17. 03. 2017. Ба3 / стабилни изгледи повећан рејтинг
  Саопштење
  14. 07. 2013. Б1 / позитивни изгледи потврђен рејтинг
  Саопштење
  14. 07. 2013. Б1 / стабилни изгледи додељен рејтинг
  Саопштење

  Извор: Moody’s Investors Service

   

Први кредитни рејтинг (Б+, стабилни изгледи) Србији је додељен 1. новембра 2004. године од стране агенције S&P. Агенција Fitch је ангажована 2005. године, када је Србији додељен рејтинг (ББ-, стабилни изгледи) док је агенција Moody’s први рејтинг (Б1, стабилни изгледи) доделила 14. јула 2013. Преглед кредитних рејтинга Републике Србије за дугорочно задуживање у страној валути по рејтинг агенцијама, од првог додељеног до актуелног рејтинга дат је у табелама. Саопштења рејтинг агенција можете наћи на линковима „саопштење“.