Операције на отвореном тржишту

Народна банка Србије операције на отвореном тржишту спроводи куповином и продајом хартија од вредности – ради регулисања ликвидности банкарског сектора, утицаја на кретање краткорочних каматних стопа и давања сигналног става о монетарној политици

 

Преглед аукцијске трговине хартијама од вредности којима НБС обавља операције на отвореном тржишту

По данима одржавања аукција

По месецима одржавања аукција:

Саопштења

Датум:
18.05.2022.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
11.05.2022.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
04.05.2022.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
27.04.2022.
Извор:
Кабинет гувернера
Датум:
20.04.2022.
Извор:
Кабинет гувернера