Решења о давању дозвола за издавање електронског новца