Полагање стручног испита за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду

У складу са Одлуком о посредницима друштва за управљање добровољним пензијским фондом и издавању дозволе за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду Народна банка Србије најмање два пута годишње организује полагање стручног испита за обављање послова информисања о чланству у добровољном пензијском фонду и о пословању тог фонда, као и за поделу проспекта.

Кандидат се пријављује за полагање стручног испита у року који се пре сваког полагања испита објављује на сајту Народне банке Србије, достављањем пријаве и доказа о плаћеној накнади за полагање стручног испита, у износу од 3.000 динара на рачун Народне банке Србије број 980-21-70, позив на број 9-060041-МБР, где је МБР за физичка лица јединствени матични број грађана, а за правна лица и предузетнике матични број.

Пријаву са доказом о плаћеној накнади доставити Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Краља Петра 12, 11000 Београд (са назнаком: Група за стручне испите).

Народна банка Србије може организовати испит и у ванредним терминима уколико за то буде заинтересовано више од 15 лица. Заинтересована лица могу поднети предлог за ванредно организовање испита на имејл-адресу ispit.osiguranje@nbs.rs. На полагање стручног испита неопходно је понети личну карту (или пасош) и прибор за писање.

Лице које је пријавило стручни испит и уплатило накнаду за полагање, а није приступило полагању може полагање стручног испита пријавити и у наредном термину, без уплате накнаде.

У року од 60 дана од дана објављивања резултата стручног испита, лице које је положило стручни испит дужно је да Народној банци Србије достави захтев за издавање дозволе уз који прилаже:

За све додатне информације обратите се Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212 или на имејл-адресу: ispit.osiguranje@nbs.rs.