Циљ пројекта и изјаве научника и гувернера централних банака

Највећи део расположиве литературе о економској историји бави се развијеним земљама Западне Европе и Сједињених Америчких Држава. Монетарна и финансијска историја југоисточне Европе је још увек недовољно истражена. Овај зборник података има за циљ да попуни ту празнину расветљавајући монетарну историју појединачних земаља југоисточне Европе и региона као целине.

Чинећи ову историјску базу података расположивом широј јавности, научна мрежа SEEMHN се нада да ће мотивисати истраживаче да се даље баве финансијском и монетарном економијом југоисточне Европе.

Изјаве научника

“…статистичке серије као што су ове су основ, тј. костур […за писање о монетарној историји југоисточне Европе], а институционални детаљи и историјска прича ће на тај костур додати месо.”

Michael D. Bordo, Универзитет Rutgers и NBER

“…компаративна перспектива зборника …јако наглашава главне претње по финансијску стабилност, укључујући и опасности од „увоза“ кредибилитета политике путем фиксирања девизног курса док политичке институције остају крхке, а фискална дисциплина недостижна.”

Luis A. V. Catão, Међународни монетарни фонд и Институт Joint Vienna

“Овај изузетни зборник о монетарној историји и серијама података [југоисточне Европе]... неће уклонити само неке од квантитативних недостатака са којима су се до сада суочавала релевантна истраживања, већ и неке од предрасуда које су карактерисале дебате о томе да ли и у којој мери се ове економије уопште могу сматрати суштински повезаним са главним европским кретањима.”

Nicos Christodoulakis, Атински универзитет економије и бизниса

Matthias Morys (Универзитет York, аутор увода), поздрављајући овај заједнички напор, истиче да „…монетарна историја југоисточне Европе није више terra incognita.”

Изјаве гувернера централних банака

“Учење из искуства Грчке и поређење са искуствима земаља југоисточне Европе омогућавају стварање драгоцене базе историјских података, која се стално обогаћује (новим подацима). То ће економским субјектима и креаторима економске политике обезбедити корисне информације о реакцијама политике и њеним резултатима. У том смислу су квантитативни подаци од кључне важности.”

Yannis Stournaras, гувернер централне банке Грчке

“BNB верује да ће зборник података служити као статистичко средиште монетарних и економских временских серија југоисточне Европе. Заједно са истраживањима која су већ рађена у оквиру SEEMHN, он ће даље промовисати анализу монетарне и економске историје у компаративној перспективи изван уског оквира региона.”

Ivan Iskrov, гувернер централне банке Бугарске

“Интерес централне банке Румуније за програм научне мреже за монетарну историју југоисточне Европе (SEEMHN) потиче и од уверења да ћемо бити спремни да кренемо новим путевима тек након што смо у потпуности схватили прошлост.”

Mugur Constantin Isărescu, гувернер централне банке Румуније

“Ова књига је резултат дугог и интензивног дијалога између истраживача из различитих земаља у региону. Она такође може послужити као корисна основа и подстицај за даља истраживања. ОеNB с нестрпљењем очекује следећи круг дебата и анализа.”

Ewald Nowotny, гувернер централне банке Аустрије