Видео-записи, говори, табеле и графикони из претходних бројева Извештаја о инфлацији

Уводна излагања, презентације, табеле и графикони уз објављене извештаје

Фебруар 2020.
Новембар 2019.
Август 2019.