Видео-записи, говори, табеле и графикони из претходних бројева Извештаја о инфлацији

Уводна излагања, презентације, табеле и графикони уз објављене извештаје

Видео материјали

Фебруар 2024.
Новембар 2023.
Август 2023.
Мај 2023.
Фебруар 2023.