Видео-записи, презентације, табеле и графикони уз претходна издања Годишњег извештаја о стабилности финансијског система

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2018.

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2017.

Годишњи извештај о стабилности финансијског система за 2016.

Стање и изазови у финансијском систему