Архива вести

Архива вести по областима

 

 

298 докумената нађено. Приказујем од 81 до 85.

Сва друштва за осигурање која су неосновано повећала премију осигурања од аутоодговорности обавестила су Народну банку Србије да ће поступити у складу с дописом регулатора и ту премију у најкраћем року вратити на претходни ниво...

Датум : 26.08.2022.

Извор : Кабинет гувернера

Народна банка Србије је упутила свим друштвима за осигурање која су неосновано повећала премију осигурања од аутоодговорности...

Датум : 25.08.2022.

Извор : Кабинет гувернера

Народна банка Србије од 2012. године спроводи упитник о информационом систему финансијске институције...

Датум : 25.08.2022.

Извор : Центар за супервизију информационих система

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Датум : 24.08.2022.

Извор : Сектор за монетарне и девизне операције

Приликом редовне шестомесечне оцене кредитног рејтинга Србије агенција Fitch Ratings задржала је рејтинг Србије на нивоу ББ+, што је један ниво до инвестиционог рејтинга.

Датум : 19.08.2022.

Извор : Кабинет гувернера

298 докумената нађено. Приказујем од 81 до 85.