Архива вести

Архива вести по областима

 

 

290 докумената нађено. Приказујем од 21 до 25.

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%...

Датум : 09.11.2021.

Извор : Кабинет гувернера

На основу одобрења Народне банке Србије, Banca Intesa a.d. Beograd је својим корисницима платних услуга...

Датум : 08.11.2021.

Извор : Сектор за платни систем

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Датум : 04.11.2021.

Извор : Сектор за монетарне и девизне операције

Списак кандидата који испуњавају прописане услове да приступе полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2021. године

Списак кандидата који испуњавају прописане услове да приступе полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног актуара у новембарском року 2021. године

Датум : 04.11.2021.

Извор : Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања

У RTGS систему и Клиринг систему Народне банке Србије у октобру, за 21 радни дан...

Датум : 03.11.2021.

Извор : Кабинет гувернера

290 докумената нађено. Приказујем од 21 до 25.