Архива вести

Архива вести по областима

 

 

297 докумената нађено. Приказујем од 151 до 155.

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 10. јуна 2021. године, одлучио је да стопу контрацикличног заштитног слоја капитала за Републику Србију задржи на нивоу од 0 одсто...

Датум : 15.06.2021.

Извор : Сектор за финансијску стабилност

Упркос глобалној кризи и продуженом трајању пандемије, агенција Standard & Poor’s задржала је кредитни рејтинг Србије на нивоу BB+, уз стабилне изгледе за његово даље повећање и добијање инвестиционог рејтинга...

Датум : 11.06.2021.

Извор : Кабинет гувернера

Према подацима Републичког завода за статистику, међугодишња инфлација у мају износила је 3,6%, што је у складу са очекивањима Народне банке Србије...

Датум : 11.06.2021.

Извор : Кабинет гувернера

Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају маја износиле су 14.181,5 милиона евра, што је за 184,1 милион евра више него у априлу...

Датум : 11.06.2021.

Извор : Кабинет гувернера

Извршни одбор Народне банке Србије, на седници одржаној 10. јуна 2021. године, усвојио је Одлуку o утврђивању листе системски значајних банака у Републици Србији и стопа заштитног слоја капитала за те банке...

Датум : 11.06.2021.

Извор : Сектор за финансијску стабилност

297 докумената нађено. Приказујем од 151 до 155.