Архива вести

Архива вести по областима

 

 

156 докумената нађено. Приказујем од 1 до 5.

Одбор извршних директора Међународног монетарног фонда на сeдници одржаној 18. jуна одобрио је Републици Србији нови програм сарадње уз подршку Инструмента за координацију политике...

Датум : 18.06.2021.

Извор : Кабинет гувернера

Краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, према резултатима мајске анкете, крећу се у границама циља (3 ± 1,5%)...

Датум : 18.06.2021.

Извор : Кабинет гувернера

Коначна листа кандидата који су положили стручни испит за стицање звања овлашћеног актуара у јунском року 2021. године

Коначна листа кандидата који су положили стручни испит у јунском року 2021. године

Датум : 18.06.2021.

Извор : Сектор за надзор над обављањем делтности осигурања

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Преглед дешавања на светском финансијском тржишту

Датум : 17.06.2021.

Извор : Сектор за монетарне и девизне операције

Поводом појединих нестинитих и злонамерних навода у јавности о набавци информатичких услуга и опреме Народна банка Србије истиче...

Датум : 16.06.2021.

Извор : Кабинет гувернера

156 докумената нађено. Приказујем од 1 до 5.