Информација о кретању каматне стопе на прекорачење по текућем рачуну

24.02.2014. 

Као део иницијативе за опште снижење цена банкарских производа, не улазећи при томе у пословну политику банака, Народна банка Србије објављује податке по појединачним банкама о трошковима коришћења дозвољеног прекорачења по текућим рачунима.

Објављивањем ових података Народна банка Србије жели да грађанима омогући да се на транспарентан начин упознају с јавно доступним подацима и да на основу тога упореде банке и направе адекватан избор банкарског производа који одговара њиховим потребама и могућностима.

Доприносећи и на тај начин позитивној конкуренцији на банкарском тржишту, Народна банка Србије подсећа да је својом иницијативом утицала на оптимизирање нивоа каматних стопа на штедњу ради смањења цене извора средстава, што је омогућило започети пад каматних стопа на пласмане банака и повећало доступност финансијских средстава привреди и грађанима.

25.02.2014.

Каматне стопе објављене на основу извештаја које банке достављају Народној банци Србије

26.02.2014.

Банке могу ефикасно и без трошкова да смање камате на прекорачења по текућем рачуну – Изјава гувернера Јоргованке Табаковић

 

Архива прегледа каматних стопа