Препоруке FATF и Методологија за процену техничке усклађености с препорукама FATF и делотворности система СПН/ФТ

Ради упознавања с међународним стандардима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, обезбеђени су преводи докуменaта које је сачинио FATF (енгл. Financial Action Task Force) – Међународни стандарди за спречавање прања новца и финансирање тероризма и ширења оружја за масовно уништење – Препоруке FATF и Методологија за процену техничке усклађености с препорукама FATF и делотворности система СПН/ФТ.

Препоруке FATF дефинишу оквир мера које државе треба да примењују како би спречиле прање новца и финансирање тероризма, као и финансирање ширења оружја за масовно уништење. Препоруке FATF, стога, дефинишу међународни стандард који државе треба да спроводе путем мера прилагођених њиховим конкретним околностима.

Преводу наведеног документа можете приступити путем следећег линка:

С друге стране, Методологија представља основ за спровођење процена техничке усклађености с Препорукама FATF, као и за оцену нивоа делотворности националног система за спречавање прања новца / сузбијање финансирања тероризма (СПН/ФТ). Састоји се из три дела:

  • први део представља увод, у коме су наведени преглед Методологије процене, полазне информације и начин на који ће се методологија користити за спровођење евалуација/процена;
  • у другом делу дефинисани су критеријуми за процену техничке усклађености са сваком од препорука FATF;
  • у трећем делу дефинисани су исходи, показатељи, подаци и други фактори који се користе за процену делотворности спровођења Препорука FATF.

Преводу наведеног документа можете приступити путем следећег линка:

Указујемо на то да наведени преводи не обухватају најновије измене препорука из 2019. године, због чега је потребно узети у обзир и оригиналну верзију на енглеском језику.

Наведеном документу можете приступити путем следећег линка: