Колатерал за монетарне операције и управљање ризицима

Репо продаја хартија од вредности

Врста хартија од вредности Преостала рочност у данима Проценат увећања
Благајнички записи Народне банке Србије до 371 0,00%

Репо куповина хартија од вредности;
Кредит за одржавање дневне ликвидности;
Краткорочни динарски кредит

Врста хартија од вредности Преостала рочност у данима Проценат умањења
Благајнички записи Народне банке Србије до 371 10,00%
Дисконтне хартије од вредности Републике Србије и међународних финансијских организација и међународних развојних банака или финансијских институција до 371 10,00%
Купонске хартије од вредности Републике Србије и међународних финансијских организација и међународних развојних банака или финансијских институција до 371 3,00%
372–731 11,00%
732–1.826 11,00%
Преко 1.826 23,00%
Обвезнице домаћих привредних друштава (корпоративне обвезнице)са основном оценом бонитета А (Одличан бонитет) и Б (Веома добар бонитет) До 731 14,00%
732–1.826 14,50%
Преко 1.826 27,00%
Обвезнице домаћих привредних друштава(корпоративне обвезнице) са основном оценом бонитета Ц (Добар бонитет) До 731 15,00%
До 731 15,50%
Преко 1.826 28,00%
Обвезнице домаћих привредних друштава(корпоративне обвезнице) са основном оценом бонитета Д (Прихватљив бонитет) До 731 16,00%
732–1.826 17,00%
Преко 1.826 30,00%