Корисни линкови

Народна банка Србије, у остваривању активности којима доприноси очувању и јачању финансијског система Републике Србије, сарађује с другим надлежним државним и међународним институцијама.

У оквиру пројекта „Јачање институционалних капацитета Народне банке Србије,“ одобреног у оквиру програма претприступне помоћи Европске уније (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) спроводе се активности унапређења функције финансијске стабилности.