Запослите се - летња пракса

Почев од 2003. године Народна банка Србије пружа могућност студентима завршних година студија првог и другог степена на високошколским установама у Републици Србији, као и држављанима Републике Србије који студирају на универзитетима у иностранству, да летњу праксу обаве у некој од њених организационих јединица.

У 16 година дугој традицији, 532 студента различитих образовних профила обавилa су летњу праксу, која се традиционално организује у периоду од 1. јула до 31. августа.

Циљ организовања праксе је да се студентима путем практичног рада омогући да употпуне своја теоријска знања стечена током студија, као и да добију специфична знања из области рада централне банке.

Позив за обављање летње праксе објављује се у априлу/мају на веб-сајту Народне банке Србије, на огласним таблама и веб-сајтовима факултета у Републици Србији, као и на веб-сајтовима удружења српских студената у иностранству. У позиву се наводе услови за пријем на летњу праксу, као и поступак избора студената.

Програмом летње праксе прописано је да су студенти током двомесечне праксе, а у складу са својим знањeм и вештинама и уз надзор ментора, укључени у обављање послова из делокруга организационе јединице, што има за циљ стицање практичног искуства и усавршавање вештина и знања у областима које студирају. У исто време, студенти су ангажовани на реализацији писаног рада/истраживања на тему коју им одређује ментор и чије резултате на крају праксе презентују запосленима у Банци.