11.01.2021.

1.   ADDIKO BANK AD BEOGRAD
Адреса:Булевар Михајла Пупина 6, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381)11 222-6000, 222-6713
Факс:(381) 011/2226-555
Председник извршног одбора:Војислав Лазаревић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O.бр. 38 од 27.02.1991.године
8.7.2016. године, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD је променила пословно име у ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Адреса:Булевар Михаила Пупина 115 ђ,Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381)011/202-9050
Факс:(381) 011/3129-787
Председник извршног одбора:Јелена Галић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О. бр. 194 oд 28.6.1993. године
3.   ALTA BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Булевар Зорана Ђинђића 121, Београд 11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/2205-500
Факс:(381) 011/3110-217
Председник извршног одбора:Владимир Чупић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г. бр. 628 од 20.10.1997. године
27.3.2020. године, Јубмес банка а.д. Београд је променила своје пословно име у ALTA Banka a.d. Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима наредног радног дана од дана објављивања.
4.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд
Телефон:(381) 011/3952-213
Факс:(381) 011/3952-240
Председник извршног одбора:Marija Stepina
Дозвола за рад:Решење НБС Г. бр. 4164 од 13.5.2008. године
5.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Адреса:Милентија Поповића 7б, Београд,11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/2011-200
Факс:(381) 011/2011-207
Председник извршног одбора:Драгиња Ђурић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O.бр. 274 од 19.9.1991. године
6.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
Адреса:Краљице Марије 3, 11120 Београд
Телефон:(381) 011/2020-292
Факс:(381) 011/3376-777
Председник извршног одбора:Mр Бојан Кекић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 5012 од 21.11.2002.године
7.   BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD
Адреса:Булевар Зорана Ђинђића 2а, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381)011/6351-000
Факс:(381)11/228-0-777
Председник извршног одбора:Wang Lei
Дозвола за рад:Решење НБС ИО.бр 105 од 20.12.2016. године
8.   CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Адреса:Браће Рибникар 4-6, 21000 Нови Сад
Телефон:(381) 021/4876-876
Факс:(381) 021/4876-976
Председник извршног одбора:Giuseppe Gianluca Borrelli
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 36 од 10.12.1991. године
9.   DIREKTNA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO KRAGUJEVAC
Адреса:Булевар Краљице Марије 54Б, улаз 54Н, Крагујевац
Телефон:(381) 034/335-617
Факс:(381) 034/336-175
Председник извршног одбора:Весна Павловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O бр. 209 од 03.07.1991. године
8.7.2016. године KBM Banka ad Kragujevac је променила послово име у Direktna Banka ad Kragujevac.
10.   EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Далматинска 22, 11000 Београд
Телефон:(381)011/3306300
Факс:(381) 011/3241-448
Председник извршног одбора:Борислав Стругаревић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О.бр. 269 од 12.11.1990. године
2.6.2017. године Марфин банка а.д. Београд је променила своје пословно име у Expobank akcionarsko društvo Beograd
11.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
Адреса:Булевар ослобођења 5, 21000 Нови Сад
Телефон:0800/201-201
Факс:(381) 021/4809-700
Председник извршног одбора:Славко Царић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 202 од 20.12.1989. године
12.   EUROBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Вука Караџића 10, 11000 Београд
Телефон:0800/111-144
Факс:(381) 011/3027-536
Председник извршног одбора:Славица Павловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 633 од 21.10.1997. године
13.   HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Milutina Milankovića 9e, Београд,11070 Novi Beograd
Телефон:(381) 011/2041-800
Факс:(381) 011/2041-802
Председник извршног одбора:Kenan Bozkurt
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 328 oд 26.12.1990. године
22.10.2015. године, Чачанска банка а.д. Чачак је променила своје пословно име у HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
14.   KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Светог Саве 14, 11000 Београд
Телефон:(381) 011/3080- 100
Факс:(381) 011/3441-335
Председник извршног одбора:Др Владимир Медан
Дозвола за рад:Решење НБЈ О.бр. 206 од 3.7.1991. године
15.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Адреса:Шпанских бораца 1, Београд, Нови Београд 11070
Телефон:(381) 011 6355- 400
Факс:(381) 011 6355-404
Председник извршног одбора:Никола Михаиловић
Дозвола за рад:Решење НБС ИО бр. 58 од 16.12. 2014. године
Банка је уписана у Регистар привредних субјеката Решењем АПР БД 8779 од 5.2.2015. године.
16.   MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Адреса:Омладинских бригада 88, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/4409-670
Факс:(381) 011/4409-650
Председник извршног одбора:Марија Поповић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 346 од 24.4.1996.године
10.10.2019. године, Telenor banka a.d. Beograd је променила своје пословно име у Mobi Banka a.d. Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања, тј од 11.10.2019. године.
17.   MTS BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Адреса:Булевар Франше Д Епереа 88, 11000 Београд
Телефон:(381) 011/6557-338
Факс:(381) 011/3657-006
Председник извршног одбора:Дејан Марковић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О. бр. 329 од 26.12.1990. године
18.5.2015. године, Дунав банка а.д. Београд је променила своје пословно име у мтс банка акционарско друштво, Београд.
18.   NLB BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Булевар Михајла Пупина бр. 165/в, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/2225-100
Факс:(381) 011/2225-194
Председник извршног одбора:Бранко Грегановић
Дозвола за рад:Решење НБЈ O.бр. 197 од 03.07.1991.године
19.   OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
Адреса:Булевар ослобођења 2a, 21000 Нови Сад
Телефон:(381) 021/530-111
Факс:(381) 021/4893-123
Председник извршног одбора:Владимир Вукотић
Дозвола за рад:Решење НБС Г.бр. 2683 од 7.02.2007. године
20.   OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD
Адреса:Булевар Зорана Ђинђића 50а/б, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/3011-400
Факс:(381) 011/3132-885
Председник извршног одбора:Предраг Михајловић
Дозвола за рад:Решење НБЈ О. бр. 293 од 14.12.1990. године
25.9.2019. године, Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd је променила своје пословно име у OTP Banka Srbija a.d. Beograd. Регистрација промене пословног имена производи правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања, тј од 26.9.2019. године.
21.   PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Адреса:Милутина Миланковића 17, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/205-7000
Факс:
Председник извршног одбора:Igor Anić
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 538 од 05.04.2001.године
22.   RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
Адреса:Ђорђа Станојевића 16, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/3202-100
Факс:(381) 011/3346-033
Председник извршног одбора:Зоран Петровић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 318 од 09.03.2001. године
23.   SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD
Адреса:Бул. Михајла Пупина 165г, Београд, 11070 Нови Београд
Телефон:(381) 011/2257-498
Факс:(381) 011/2017-056
Председник извршног одбора:Marijana Vasilescu
Дозвола за рад:Решење НБЈ O. бр. 352 од 17.12.1991.године
24.   SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Адреса:Савска 25, 11000 Београд
Телефон:(381) 011/3607-200
Факс:(381) 011/2646-855
Председник извршног одбора:Весна Јокановић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г. бр. 920 од 4.11.1996. године
25.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD)
Адреса:Рајићева 27-29, 11000 Београд
Телефон:(381) 011/3204-500
Факс:(381) 011/3204-501
Председник извршног одбора:Feza Tan
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 1437 од 2.7.2001.године
26.   VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD  
Адреса:Трг Слободе 5, 21000 Нови Сад
Телефон:021/4800001
Факс:021/48-000-32
Председник извршног одбора:Предраг Васић
Дозвола за рад:Решење НБЈ Г.бр. 415 од 5.5.1995. године
25.4.2019. године, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad је променила своје пословно име у Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.