Основни подаци банке

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

21101 Нови Сад  Трг слободе 5
Организациона структура
Матични број:08603537
Телефон:021/4800001; 0800/23-23-22; 021/48-000-00
Телефакс:021/48-000-32
www: www.voban.rs
И-мејл:office@voban.rs
SWIFT:OTPVRS22
Број запослених:1786
Ревизор:Delloite d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
OTP Bank PLC, Budimpešta, Mađarska100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Gabor Kolics, председник Управног одбораПредраг Васић, председник Извршног одбора
Милован Станишић, независанНенад Бунгин
Влатко Секуловић, независанМарко Ракић
Tibor KovácsСоња Миладиновски
Imre BertalanМилан Којић
Zoltan Gyorgy Molnar