Основни подаци банке

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

11120 Београд  Краљице Марије 3
Организациона структура
Матични број:07004893
Телефон:011/2020-292
Телефакс:011/3376-777
www: www.posted.co.rs
И-мејл:razvoj@posted.co.rs
SWIFT:SBPORSBG
Број запослених:2272
Ревизор:PKF d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Republika Srbija79.01%
JP Pošta Srbije19.95%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Бруно Ђуран, председник Управног одборамр. Бојан Кекић, председник
Владимир Марковић, независанНаташа Марковић
Нада НовоселАлександар Чортан
Мирољуб Ћосић, независанНeнад Ралевић
Др Милан Шојић, независанБранкица Тинтор
Др Исмаил Мусабеговић, независан
Веселинка Тотић