Основни подаци банке

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

21101, Нови Сад  Булевар ослобођења 5, Нови Сад
Организациона структура
Матични број:08063818
Телефон:0800/201-201;011/2015-005,+381/604848000 (for operator press one), skype name:ErsteBankSerbia
Телефакс:021/4809-700; 011/2015-070
www: www.erstebank.rs
И-мејл:info@erstebank.rs
SWIFT:GIBARS22
Број запослених:1212
Ревизор:Ernst&Young d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ERSTE GROUP BANK AG74.00%
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Graz26.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Ingo Bleier, председник Управног одбораСлавко Царић, председник Извршног одбора
David O`MahonyЈасна Терзић
Александар Влаховић, независанSuzan Tanriyar
Горан Пецикоза, независанТомислав Стена
Hannes Frotzbacher
Georg Bucher