Основни подаци банке

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD BEOGRAD

Нови Београд, 191670  Булевар Михаила Пупина 115 ђ, Београд
Организациона структура
Матични број:06876366
Телефон:011/202-9050; 320-8777
Телефакс:011/3129-787
www: www.aikbanka.rs
И-мејл:kabinet@aikbanka.rs
SWIFT:AIKBRS22
Број запослених:585
Ревизор:Deloitte d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
BDD M&V Investments a.d. Beograd100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Владимир Секулић, председник Управног одбораЈелена Галић, председник Извршног одбора
Владимир Познанић, независанВесна Томашевић
Никола Литвиненко, независанДејан Васић
Joван ПурарМилан Мирков
Мирослав БојићAлександра Вуњак