Основни подаци банке

BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

11173, Нови Београд  Булевар Зорана Ђинђића 2а, Београд
Организациона структура
Матични број:21251640
Телефон:011/6351-000; 6351-001
Телефакс:011/2280-777
www: www.bankofchina.com/rs
И-мејл:service.rs@bankofchina.com
SWIFT:BKCHRSBG
Број запослених:29
Ревизор:E&Y
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Bank of China Hungary Close Ltd100,00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Зоран Поповић је именован за члана Управног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.Chen Keqin је именован за члана - председника Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.
Xu Haifeng, председник Управног одбораChen Keqin, predsednik Izvršnog odbora
Зоран Поповић, независанСлавиша Алексић
Жељко Сертић, независанLianqi Zhu
Liu Zheng
Dr. Agnes Erdos
Chen Keqin је именован за члана - председника Извршног одбора Банке. Чека се Решење Агенције за привредне регистре о упису ове промене у Регистар привредних друштава.