Основни подаци банке

API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

Valentina Keiša  Булевар Војводе Бојовића 6-8
Организациона структура
Матични број:20439866
Телефон:011/3952-213; 3952-234
Телефакс:011/3952-240
www: www.apibank.rs
И-мејл:office@apibank.rs
SWIFT:APIBRSBG
Број запослених:92
Ревизор:Moore Stephens revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
AZRS INVEST d.o.o. Beograd100,00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Andrey Zakharovich Shlyakhovoy, председник Управног одбораMarija Stepina, председник Извршног одбора
Petr Rasocha, независанValentina Keiša
Vladislav ShliakhovoiРадомир Стевановић
Горан Љубичић, независан
Зоран Митровић, независан