Основни подаци банке

HALKBANK akcionarsko društvo Beograd

11073 Нови Београд  Милутина Миланковића 9e, Београд
Организациона структура
Матични број:07601093
Телефон:011/2041-800; 2041-811
Телефакс:011/2041-802
www: www.halkbank.rs
И-мејл:office@halkbank.rs
SWIFT:CABARS22
Број запослених:540
Ревизор:Delloite d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
TURKISH HALK BANK INC100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Osman Arslan,председник Управног одбораKenan Bozkurt,председник Извршног одбора
Hasan TuncayДушица Ерић
Ozlem MemisErturk Sumer
Весна Вуковић,независан
Др Јасмина Богићевић,независан
Olcay Dogan
Hakan Basaran