Основни подаци банке

ProCredit Bank A.D. Beograd

191603 Нови Београд  Милутина Миланковића 17, Београд
Организациона структура
Матични број:17335677
Телефон:011/205-7000; 011/2077-900
Телефакс:
www: WWW.PROCREDITBANK.RS
И-мејл:srb.info.procreditbank@procredit-group.com
SWIFT:PRCBRSBG
Број запослених:392
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
ProCredit Holding AG (IMI)100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Dr Gian Marco Felice, председник Управног одбораИгор Анић, председник Извршног одбора
Suzannah Herring Carr, независанИван Смиљковић
Rainer OttensteinНемања Томић
Горан Живков, независан
Sandrina Laurence Edwige Massiani