Основни подаци банке

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

  Милутина Миланковића 7в, Нови Београд
Организациона структура
Матични број:07726716
Телефон:+381 11 22 26 000; 22 26 713
Телефакс:+381 11 22 26 555
www: www.addiko.rs
И-мејл:office.rs@addiko.com
SWIFT:haabrsbg
Број запослених:532
Ревизор:DELOITTE DOO Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Addiko Bank AG, WIPPLINGER STR 34/4, WIEN, AUSTRIA100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Markus Bodo Krause, председник Управног одбораВојислав Лазаревић, председник Извршног одбора
Henning Herbert Gerhard GieseckeMирко Шпановић
Марија Десивојевић Цветковић, независанВладимир Станисављевић
Драган Лончар, независан
Жељко Ђукановић