Основни подаци банке

MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD

190732, Beograd-Novi Beograd, 11070 Beograd 27  Шпанских бораца 1, Београд
Организациона структура
Матични број:21080608
Телефон:(381) 011 63 55 400; 63 55 405
Телефакс:(381) 011 63 55 404 
www: www.mirabankserbia.com
И-мејл:office@mirabankserbia.com 
SWIFT:MRBNRSBG
Број запослених:38
Ревизор:KPMG
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Duingraaf Financial Investments B.V., Amsterdam, Netherlands100.00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Fadhel Abdulbaqi Abualhasan Alqaed AlAli,председник Управног одбора, независанНикола Михаиловић, председник Извршног одбора
Mustafa G.Kheriba, независанМирјана Гарапић-Zakanyi
Дејан Николић, независан
Murshed Abdo Murshed AlRedaini, независан
Majed Fuad Mohammad Odeh