Основни подаци банке

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

  Булевар ослобођења 2a
Организациона структура
Матични број:08761132
Телефон:021/530-111; 4893-120
Телефакс:021/4893-123
www: www.obs.rs
И-мејл:office@obs.rs
SWIFT:OPPBRS22
Број запослених:458
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
UMWELTBANK AKTIENGESELLSCHAFT29.99%
OTI-OPPORT.TRANSFORM.INV22.00%
GLS GEMEINSCHAFTSBANK19.98%
LEGAL OWNER TRIODOSFUNDS BV14%
TRIODOS SICAV II14%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Richard John, председник Управног одбораВладимир Вукотић, председник Извршног одбора
David Daniel WiegmanЗорица Седлар
Simon-Piers O’ Mahony,независанНовак Ракочевић
Georg Christoph von CarlowitzРајко Маљковић
Frazer Dryburgh HumeБранкица Кувељић
Јелена Булатовић, независан
Зорица Стевановић,независан