Основни подаци банке

RAIFFEISEN BANKA a.d. Beograd

  Ђорђа Станојевића 16, Београд
Организациона структура
Матични број:17335600
Телефон:011/3202-100; 2207-011
Телефакс:011/3346-033
www: www.raiffeisenbank.rs
И-мејл:contact@raiffeisenbank.rs
SWIFT:RZBSRSBG
Број запослених:1496
Ревизор:KPMG d.o.o. Beograd
Највећи акционари (преко 5%) Укупан проценат гласачких права у банци
Raiffeisen SEE Region Holding Gmbh, BEE100,00%
* Подаци се ажурирају квартално
Чланови управног одбораИзвршни одбор
Peter Lennkh, председник Управног одбораЗоран Петровић, председник Извршног одбора
Гордана Карић,независанПетар Јовановић
Peter JacenkoНенад Сибиновић
Katarina BoledovičovaГоран Кесић
Oliver RoeglDimitar Ivanov Dilov
Александра Joвић,независан