30/06/2022

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња у мају 2022. порасла је за 8,7% међугодишње, чему је допринео раст рударства (28,1% међугодишње) и прерађивачке индустрије (11,2% међугодишње), док је производња у сектору енергетике смањена (–12,5% међугодишње). У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 18 од 24 гране, а највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте, прехрамбених производа и производње фармацеутских производа, док је највећи негативан допринос потекао од производње хемијских производа, производње основних метала и текстилне индустрије.

Посматрано у периоду јануар–мај 2022. године, индустрија је забележила међугодишњи раст од 3,3%, вођена растом сектора рударства (39,1%) услед повећане експлоатације бакра, затим прерађивачке индустрије (4,8%), док је у сектору енергетике забележено смањење активности од 16,1%.

Промет у трговини на мало у мају 2022, у односу на исти месец претходне године, забележио је реални раст од 5,1%, док је у периоду јануар–мај реални раст износио 8,9% међугодишње. Укупан број долазака туриста у мају виши је за 88,4% међугодишње, а укупан број ноћења туриста за 56,1%. У периоду јануар–мај 2022, укупан број долазака туриста виши је за 73,2% међугодишње, а број ноћења туриста већи је 49,4% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, према подацима Републичког завода за статистику, робни извоз је у мају остварио међугодишњи раст од 42,1%, а робни увоз међугодишњи раст од 54,6%. У оквиру робног извоза настављен је раст извоза прерађивачке индустрије и рударства, док је, с друге стране, висок раст робног увоза последица пре свега увоза енергената, уз висок увоз индустријских сировина и капиталних производа.

Кабинет гувернера