04/03/2022

У току контрола мењачница у Србији због недозвољене висине курса

Народна банка Србије започела је контролу мењачница у Србији на основу сопствених сазнања и притужби грађана да курс у мењачницама није у складу с распоном предвиђеним одлукама Народне банке Србије, према којима продајни курс за евро не може бити виши од званичног средњег курса важећег на тај дан за више од 1,25%, а куповни курс не може бити нижи за више од 1,25%.
Напомињемо да је, према Закону о девизном пословању, за мењачнице које не поступају у складу с прописима Народне банке Србије прописана прекршајна одговорност – за правно лице предвиђена је новчана казна од 100.000 до 2.000.000 динара, а за предузетника новчана казна од 10.000 до 500.000 динара.
Народна банка Србије од 1. јануара 2019. године контролише законитост обављања мењачких послова. Уколико у поступку контроле утврди незаконитости односно неправилности, поред захтева за покретање прекршајног поступка, који се упућује надлежном прекршајном суду, Народна банка Србије може донети и решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова ако утврди да овлашћени мењач није извршио налог за отклањање незаконитости односно неправилности који му је дат у поступку контроле мењачког пословања.
Још једном истичемо да нема разлога за панику, да Народна банка већ обезбеђује банкама и динарску и девизну ликвидност у довољној мери, а појачано је снабдевање банака страном готовином како би мењачнице брзо и ефикасно могле да одговоре на појачану тражњу грађана која се појавила.
Понављамо, и девизних средстава и стране готовине имамо довољно и континуирамо снабдевамо банкарски сектор довољним количинама. Грађани зато не треба да брину, нити би паника требало да буде присутна – ни за повлачењем депозита из банака, у којима су средства најсигурнија и које су и добро капитализоване и веома ликвидне, нити за куповином девиза у мењачницама. Народна банка Србије обезбеђује довољно средстава и одговара на све захтеве банака, чиме доказујемо да смо спремни да реагујемо без одлагања и адекватно. Очекујемо да банке у што краћем року пренесу ефективу мењачницама, које ће подмирити тражњу грађана. Народна банка Србије наложила је банкама да ни у једном тренутку не сме бити прекида снабдевања мењачница готовином.
Ни у једном тренутку стабилност курса није и неће бити доведена у питање и грађани то треба да знају. Није питање да ли Народна банка Србије има довољно инструмената и да ли ће реаговати. Народна банка Србије већ делује континуирано како би стабилност била очувана. Ову кризу дочекали смо с рекордно високим нивоом девизних резерви, преко 16 милијарди евра, и имамо сасвим довољно средстава и умећа да очувамо стабилност, која нема алтернативу.

 

Кабинет гувернера