05/05/2023

Плаћање Дина картицом на шалтерима Управе за трезор

Обавештавамо грађане да друга рата пореза на имовину физичких лица за 2023. годину доспева на наплату 15. маја, а да је само Дина картицом могуће без провизије измирити ову обавезу на шалтерима Управе за трезор Министарства финансија.
Дина картицом, такође без провизије, могуће је платити порез на доходак грађана, порез на промет моторних возила, порез на доходак грађана на приход од пољопривреде и шумарства и доприносе за обавезно социјално осигурање пољопривредника, на шалтерима Управе.
На шалтерима Управе за трезор Дина картицом могу се, уз ниске провизије, измирити и све друге обавезe по основу јавних прихода и обавеза према корисницима јавних средстава – онима који имају подрачуне у Управи за трезор и онима који имају рачуне у пословним банкама (могу се платити рачуни за струју, рачуни предузећа ЈКП „Инфостан технологије”, ЈКП „Информатика” Нови Сад, Телеком а.д. и сл.).
Порез на имовину физичких лица можете платити и једноставним скенирањем NBS IPS QR кôда на решењима на којима је припремљен овај кôд, коришћењем мобилне апликације банке у којој имате рачун.

Кабинет гувернера