29/04/2022

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у марту 2022. повећана за 7,7% међугодишње, чему је допринео раст у прерађивачкој индустрији и рударству. Прерађивачка индустрија је порасла за 9,9% међугодишње, а раст је забележен у 16 од 24 гране. Највећи допринос расту потекао је од производње нафтних деривата, металних и хемијских производа, као и од прехрамбене индустрије, док је највећи негативан допринос дала производња моторних возила. Раст од 41,5% међугодишње остварен је и у сектору рударства, захваљујући повећаној експлоатацији бакра, док је у сектору енергетике смањена активност за 13,1% међугодишње.

Посматрано у првом тромесечју ове године, индустријска производња је забележила међугодишњи раст од 1,9%, вођен растом сектора прерађивачке индустрије (4,1% међугодишње) и рударства (39,0% међугодишње), док је у сектору енергетике смањена активност за 19,1% међугодишње.

Добри резултати забележени су и код показатеља услужних сектора. Промет у трговини на мало у марту 2022, у односу на исти месец претходне године, реално је повећан за 18,7%, што може једним делом да се доведе у везу с психолошким ефектима конфликта у Украјини на повећану куповину хране и деривата нафте код становништва. Реални раст промета у трговини на мало на нивоу целог првог тромесечја износио је 10,7% међугодишње. Када је реч о туризму, укупан број ноћења туриста у марту био је виши за 44,3% него у марту претходне године, при чему је број ноћења домаћих туриста виши за 20,5% међугодишње, а број ноћења страних туриста за 92,8% међугодишње.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, робни извоз изражен у еврима у марту порастао је за 29,0% међугодишње, а робни увоз за 43,0% међугодишње. У оквиру робног извоза настављен је раст извоза прерађивачке индустрије и рударства, док је, с друге стране, висок раст робног увоза последица пре свега увоза енергената, који је у марту износио 541,4 милиона евра, што представља повећање од 437,7 милиона евра у односу на март претходне године, када је увоз енергената износио 103,7 милиона евра.

Кабинет гувернера