06/04/2022

Враћање привремено задржаних картица у банкоматима

Народној банци Србије се у претходном периоду обратило више корисника платних картица издатих од пружалаца платних услуга у Републици Србији који су покушали да подигну готовину на банкомату друге банке у земљи и чија је платна картица из неког разлога привремено задржана у банкомату, а поступак враћања задржане картице траје веома дуго.

Наводи у тим обраћањима указују на то да банке прихватиоци, које су пружаоци једнократне платне услуге исплате готовoг новца на банкоматима, након пријаве и захтева за враћање задржане картице најчешће упућују корисника на банку издаваоца картице. Из тог разлога, цео поступак и враћање корисницима привремено задржане картице траје веома дуго, а у појединим случајевима корисници не могу да преузму картицу и по неколико недеља, иако је разлог задржавања картице најчешће једноставан.

Народна банка Србије је тим поводом упутила допис свим банкама прихватиоцима платних картица да имплементирају процедуре на основу којих ће, након пријаве и захтева корисника за враћање картице која је привремено задржана у банкомату, а која није предмет сумње покушаја злоупотребе – моћи сигурно и ефикасно да омогуће предају платне картице кориснику у експозитури у којој се налази банкомат у којем је картица привремено задржана или у најближој експозитури у случају да је картица задржана у банкомату који се не налази у експозитури банке прихватиоца, и то у року не дужем од два радна дана од тренутка пријаве корисника.

Ради веће ефикасности овог процеса, банкама прихватиоцима је наложено да по сазнању да је картица задржана у банкомату, најкасније наредног радног дана, обавесте банку издаваоца у случају задржавања картице, без обзира на то да ли је корисник пријавио задржавање картице или то није учинио, како би добила потврду банке издаваоца као неопходан предуслов за враћање картице и да банка издавалац у најкраћем року по пријему тог обавештења, у складу са уговореним начинима комуникације, у електронском облику обавести корисника картице о случају задржавања картице.

 

Сектор за платни систем