05/04/2022

Рад IPS НБС система у марту

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у марту реализовано је 4.400.408 трансакција.

Просечан дневни број плаћања био је 141.949, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,1 секунде.

Вредност промета износила је 41,8 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 1.348,3 милиона динара.

Сектор за платни систем