16/09/2021

Нови успешан излазак Србије на међународно тржиште – најнижа стопа финансирања и први „зелени инструмент“

Република Србија је данас на међународном финансијском тржишту реализовала две емисије еврообвезница у еврима (dual-tranche). Први пут у својој историји Србија је емитовала зелену еврообвезницу у износу од 1,0 милијарди евра, рочности седам година, чиме показује да је еколошки одговорна земља. Ова еврообвезница емитована је по најнижој купонској стопи икада забележеној од 1,00% и стопи приноса од 1,26%, уз тражњу инвеститора која је током аукције премашила 3 милијарде евра.

Истовремено је емитована и петнаестогодишња конвенционална еврообвезница у еврима у износу од 750 милиона евра, по купонској стопи од 2,05% и стопи приноса од 2,3%, што је еврообвезница најдуже рочности коју је Република Србија до сада емитовала (за којом је тражња инвеститора премашила ниво од 2,5 милијарди евра).

Данашњом емисијом зелене обвезнице Република Србија је постала једна од малобројних европских земаља и једина европска држава ван Европске уније која је емитовала зелени инструмент. Овако прикупљена средства биће искоришћена искључиво за финансирање или рефинансирање нових и постојећих расхода усмерених на постизање још одрживијег раста наше економије, путем улагања у области обновљиве енергије, енергетске ефикасности, саобраћаја, одрживог управљања водама и спречавања и контроле загађења.

„Још један успешан излазак наше земље на међународно тржиште и изузетно интересовање међународних инвеститора за српске хартије, које је током аукције премашило 6 милијарди евра, представља још једну потврду њиховог поверења у дугорочну одрживост добрих економских перформанси и очување макроекономске стабилности Републике Србије. Посебно ме радује то што је забележена снажна тражња инвеститора за првим зеленим инструментом који је наша земља емитовала, што је резултирало најнижом стопом финансирања коју је Србија до сада постигла (1,00%) и указује на поверење инвеститора у стратегију одрживог развоја Србије”, истиче гувернер Јоргованка Табаковић.

Делегације Народне банке Србије и Министарства финансија током протекла три дана обавиле су низ успешних разговора с многобројним међународним инвеститорима и финансијским институцијама, захваљујући чему је на данашњој аукцији интересовање за српске еврообвезнице показало преко 200 еминентних улагача из целог света.

„Сваки излазак на међународно тржиште представља својеврсну оцену економских перформанси, као и поверења у економске политике земље емитента од стране инвестиционе јавности. То што је у амбијенту још увек присутних неизвесности на глобалним тржиштима Република Србија поново постигла изузетно повољне услове финансирања представља потврду да реномирани инвеститори позитивно оцењују перформансе наше економије након кризе и већ је сврставају међу земље с рејтингом инвестиционог ранга, односно високе сигурности улагања. Колико су данашње емисије биле успешне, говори и то што је Србија током дана од почетних услова успела да снизи каматне стопе за петину, тј. 20% (односно 0,35 процентних поена) код зелене седмогодишње обвезнице и за 13% (односно 0,30 процентних поена) у случају конвенционалне петнаестогодишње обвезнице”, нагласила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Емисија зелене обвезнице у потпуности је у складу с Принципима зелених обвезница Међународне асоцијације тржишта капитала (ICMA – International Capital Market Association), који су светски стандард. Средства прикупљена емисијом зелене еврообвезнице биће коришћена у складу са Оквирним документом за издавање зелених обвезница, док ће средства прикупљена емисијом конвенционалне еврообвезнице бити искоришћена за рефинансирање постојећих дугова, као и за пружање подршке даљем расту наше економије. Одрживост јавног дуга наше земље, као и до сада, ни у једном тренутку неће бити доведена у питање.

Кабинет гувернера