12/08/2021

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је на данашњој седници да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 1,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је пре свега имао у виду да се ефекти донетих монетарних и фискалних мера могу очекивати и у наредном периоду и да ће по том основу услови финансирања привреде и грађана остати повољни, што доприноси расту расположивог дохотка.

Извршни одбор је истакао да су показатељи економске активности од почетка ове године изнад очекивања – према процени Републичког завода за статистику, раст бруто домаћег производа у другом тромесечју у односу на исти период претходне године износио је 13,4% и резултат је наставка позитивних тенденција наше економије, али и ниске прошлогодишње базе, када су епидемиолошке мере биле најстроже. На тромесечном нивоу раст бруто домаћег производа је, према нашој процени, износио 1,2%, по искључењу деловања сезонских фактора. Таквом резултату допринели су побољшање епидемиолошке ситуације у свету и код нас, ефекти монетарних и фискалних подстицаја на домаћем тржишту, као и наставак реализације инфраструктурних пројеката. Посматрано с производне стране, највећи позитиван допринос расту у другом тромесечју дао је услужни сектор, који је прошле године и највише био погођен пандемијом, али су знатан допринос, као и у претходном тромесечју, дали и прерађивачка индустрија и грађевинарство.

Разматрајући кретање инфлације, Извршни одбор је нагласио да се она од априла креће око централне вредности циља (3 ± 1,5%). Као и у случају других земаља у окружењу, виши ниво међугодишње инфлације у односу на претходно тромесечје доминантно је последица ниске базе из истог периода прошле године код цена нафтних деривата, као и виших трошковних притисака по основу раста светских цена нафте и других примарних производа претходних месеци. Истовремено, указујемо на то да нема знатнијих инфлаторних притисака са стране тражње. На одсуство знатнијих инфлаторних притисака указују и даље ниска и стабилна базна инфлација (око 2%), као и краткорочна и средњорочна инфлациона очекивања, која се у случају финансијског сектора налазе око централне вредности циља, а у случају привреде су и нижа. Извршни одбор очекује да ће инфлација и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља.

Иако кретања у међународном окружењу још увек у највећој мери зависе од тока пандемије, опоравак светске привреде се убрзава, захваљујући вакцинацији становништва и постепеном укидању епидемиолошких мера, уз даљу примену фискалних и монетарних подстицаја у великом броју земаља. Ризици за раст глобалне привреде и даље су нови сојеви вируса, као и повремени застоји у ланцима снабдевања и неравнотеже на тржишту рада, јер повећавају трошкове производње. Раст нашег најзначајнијег економског партнера, зоне евра, убрзава од априла, због чега су његове пројекције и за ову и за наредну годину ревидиране навише. Убрзање раста зоне евра и виша инфлација од почетка ове године за сада не утичу на одлуку Европске централне банке да смањи степен експанзивности монетарне политике, јер се фактори више инфлације оцењују привременим. Такође, ни Систем федералних резерви за сада није мењао монетарну политику, али је констатовао напредак у остваривању својих циљева, који ће наставити да оцењује на наредним састанцима. Глобална финансијска ликвидност и даље је изразито висока, што се повољно одражава на токове капитала према земљама у успону, укључујући Србију. С друге стране, неизвесност је и даље присутна на светском робном тржишту, пре свега у погледу кретања светске цене нафте, која је током јула била за више од 15% изнад нивоа пре пандемије, тј. просека за 2019. годину. На знатно вишем нивоу су и светске цене других примарних производа, као и светске цене хране.

Извршни одбор истиче да ће приоритет монетарне политике и даље бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности, уз подршку што бржем расту наше привреде и запослености, даљем расту извозног сектора, као и повољном инвестиционом амбијенту. Народна банка Србије ће наставити да пажљиво прати кретања и утицај кључних фактора из домаћег и међународног окружења на инфлацију, финансијску стабилност и брзину економског опоравка и да у складу с тим прилагођава своје мере у интересу наше привреде и грађана.

На данашњој седници Извршни одбор је усвојио августовски Извештај о инфлацији с новим макроекономским пројекцијама, које ће детаљније бити представљене јавности на конференцији за новинаре 18. августа.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. септембра 2021.

Кабинет гувернера