22/07/2021

Објектив - Питања у вези са најавама да би лик Николе Тесле могао да се нађе на кованицама евра у Хрватској

Питања : Какав је став НБС по питању захтева Хрватске да ставе лик Николе Тесле на евро у металу? Да ли је то пракса да државе стављају одређене симболе на евро метални или папирни новац? Ко одлучује који симбол ће бити на евро металном и папирном новцу?

Одговор : Народна банка Србије је мишљења да би евентуално стављање лика Николе Тесле на националну стране кованице евра, ако Хрватска постане чланица Еврозоне у наредном периоду, представљало присвајање културног и научног наслеђа српског народа с обзиром на то да је неспорно да се славни научник током свог живота изјашњавао као Србин по пореклу и роду. С тим у вези, сасвим је сигурно да би биле предузете одговарајуће активности према надлежним институцијама ЕУ како би се указало на непримереност таквог предлога.

Дизајн евро новчаница је исти независно од државе која их штампа. Питање дизајна евро кованица регулисано је Уредбом Савета ЕУ број 729/2014 (од 24. јуна 2014.) о апоенима и техничким спецификацијама еврокованица намењених оптицају. По наведеном пропису еврокованице имају једну заједничку (европску) страну која је иста на свим еврокованицама (аверс) и другу националну (реверс), која се разликује од земље до земље и која има на себи ознаку државе чланице ЕУ. На тој националној страни еврокованице мора се налазити круг састављен о д 12 звездица (симбол ЕУ) које у потпуности окружују национални дизајн. Унутар наведених 12 звездица држава чланица самостално одлучује о мотивима које ће приказати. На пример, Италија има еврокованице апоена ЕУР 2,  на којима је приказан портрет Дантеа Алигијерија (аутор Рафаел) а на еврокованици апоена ЕУР 1 цртеж Леонарда Да Винчија који приказује идеалне пропорције људског тела. Грчка на еврокованици апоена ЕУР 2 има сцену са мозаика у Спарти (трећи век нове ере) у којој је приказана богиња Европа коју отима Зевс у облику бика, а на кованици апоена ЕУР 1 приказана је сова урађена по узору на стару атинску кованицу од 4 драхме. Државе обично формирају комисије (уметници, нумизматичари, гравери, политичари) које врше избор националног дизајна еврокованице у конкуренцији већег броја предлога.

О националном дизајну еврокованице одлучује држава чланица ЕУ која евро користи као заједничку валуту. Дизајн еврокованице може се мењати по протеку рока од 15 година осим ако дође до промене шефа државе или то захтевају разлози спречавања фалсификовања еврокованица, када је могуће мењати дизајн и пре истека поменутог рока. Држава чланица има обавезу обавештавања других чланица о нацртима дизајна нових националних страна евро кованица, а захтев за одобрење дизајна подноси се Савету ЕУ. Савет ЕУ одобриће дизајн националне стране еврокованице ако су испуњени технички услови и ако нема примедби других држава чланица које користе евро као заједничку валуту. У случају да има примедби ( а оне су могуће када би предложени дизајн националне стране једне државе могао изазвати неповољне реакције грађана друге државе чланице), Савет ЕУ доноси одлуку о прихватању или одбијању захтева квалификованом већином гласова.
Поред тога, треба нагласити да се наведена уредба односи на државе које су испуниле услове за приступање Еврозони, а да Република Хрватска може најраније то да учини 2023. године што је у овом тренутку упитно.

Кабинет гувернера