02/11/2020

Рад IPS НБС система за октобар

У IPS НБС систему, који ради у режиму 24/7/365, за 31 дан у октобру реализоване су 2.320.653 трансакцијe.

Просечан дневни број плаћања био је 74.860, с просечним временом извршења трансакције у IPS НБС систему од 1,2 секунде.

Вредност промета износила је 20,9 милијарди динара, а просечна дневна вредност промета била је 674,2 милионa динара.

Сектор за платни систем