Detaljnije podatke dobićete pomoću linka u nazivu institucije elektronskog novca.

Naziv institucije elektronskog novcaR. br.Registarski broj
iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica1.600
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd2.605
LED Pay d.o.o. Beograd3.610
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RAD SA PLATNIM KARTICAMA CHIP CARD BEOGRAD (VOŽDOVAC)4.615