Detaljnije podatke dobićete pomoću linka u nazivu institucije elektronskog novca.

Naziv institucije elektronskog novcaR. br.Registarski broj
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd1.605
LED Pay d.o.o. Beograd2.610
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA RAD SA PLATNIM KARTICAMA CHIP CARD BEOGRAD (VOŽDOVAC)3.615
PAYSPOT D.O.O. NOVI SAD4.620
ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD5.625
TRANSAKS d.o.o. Beograd6.630