Osnovni podaci institucije elektronskog novca

PAYSPOT D.O.O. NOVI SAD

Novi Sad, Branimira Ćosića 2, sprat II, stan 201B 
>
Matični broj:21157074
PIB:109296534
Telefon:021 424-575
Faks:
I-mejl:office@payspot.rs
WWW:www.payspot.rs
Datum i broj rešenja:9/02/2023 IO NBS br. 4
Vrste platnih usluga: Izdavanje elektronskog novca. Usluge koje omogućavaju uplatu gotovog novca na platni račun, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge koje omogućavaju isplatu gotovog novca s platnog računa, kao i sve usluge koje su potrebne za otvaranje, vođenje i gašenje tog računa. Usluge prenosa novčanih sredstava s platnog računa, odnosno na platni račun, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva (prijem uplata korisnika i prenos na račun primaoca plaćanja – komunalne i druge uplate). Usluge izvršavanja platnih transakcija kod kojih su novčana sredstva obezbeđena kreditom odobrenim korisniku platnih usluga, i to: (1) transferom odobrenja, (2) direktnim zaduženjem, uključujući jednokratno direktno zaduženje, (3) korišćenjem platne kartice ili sličnog sredstva (prijem uplata korisnika i prenos na račun primaoca plaćanja – komunalne i druge uplate za čiju realizaciju platna institucija odobrava kredit korisniku). Usluge izdavanja platnih instrumenata i/ili prihvatanja ovih instrumenata na osnovu kojeg pružalac platnih usluga primaocu plaćanja omogućava izvršavanje platnih transakcija koje inicira platilac upotrebom određenog platnog instrumenta. Usluge izvršavanja novčane doznake.


Pogledajte:Finansijski izveštaj
Zastupnici
Ogranci u trećoj državi
>
Članovi organa upravljanjaLica sa kvalifikovanim učešćemUčešće (%)
Dubravka Bjekić (direktor i rukovodilac)Borislav Kovačević, Novi Sad20.0%
Biljana Kovačević, Beograd22.0%
Vanja Kovačević, Novi Sad30.0%
Predrag Kocić, Novi Sad10.0%
Dubravka Bjekić, Novi Sad10.0%