Zaposlite se - letnja praksa

Počev od 2003. godine Narodna banka Srbije pruža mogućnost studentima završnih godina studija prvog i drugog stepena na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, kao i državljanima Republike Srbije koji studiraju na univerzitetima u inostranstvu, da letnju praksu obave u nekoj od njenih organizacionih jedinica.

U 16 godina dugoj tradiciji, 532 studenta različitih obrazovnih profila obavila su letnju praksu, koja se tradicionalno organizuje u periodu od 1. jula do 31. avgusta.

Cilj organizovanja prakse je da se studentima putem praktičnog rada omogući da upotpune svoja teorijska znanja stečena tokom studija, kao i da dobiju specifična znanja iz oblasti rada centralne banke.

Poziv za obavljanje letnje prakse objavljuje se u aprilu/maju na veb-sajtu Narodne banke Srbije, na oglasnim tablama i veb-sajtovima fakulteta u Republici Srbiji, kao i na veb-sajtovima udruženja srpskih studenata u inostranstvu. U pozivu se navode uslovi za prijem na letnju praksu, kao i postupak izbora studenata.

Programom letnje prakse propisano je da su studenti tokom dvomesečne prakse, a u skladu sa svojim znanjem i veštinama i uz nadzor mentora, uključeni u obavljanje poslova iz delokruga organizacione jedinice, što ima za cilj sticanje praktičnog iskustva i usavršavanje veština i znanja u oblastima koje studiraju. U isto vreme, studenti su angažovani na realizaciji pisanog rada/istraživanja na temu koju im određuje mentor i čije rezultate na kraju prakse prezentuju zaposlenima u Banci.