Детаљније податке добићете помоћу линка у називу институције електронског новца.

Назив институције електронског новцаР. бр.Регистарски број
iPay See d.o.o. Beograd-Čukarica1.600
Preduzeće za telekomunikacije Telekom Srbija akcionarsko društvo, Beograd2.605