Detaljnije podatke dobićete pomoću linka u nazivu platne institucije.

Naziv platne institucijeR. br.Registarski broj
TENFORE D.O.O. BEOGRAD1.700
EKI PAY doo Beograd2.705
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO VIP SISTEM DOO BEOGRAD3.715
MIĆO COMMERCE DOO BEOGRAD4.735
PayX doo Beograd5.755
Moneta Financial Services doo Beograd6.760
Transfernova doo Beograd-Savski Venac7.770
VAKEL d.o.o. Šabac8.785
DUNAV - UNION d.o.o. Beograd9.790